Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến xã Đồng Thịnh, giai đoạn 2015-2020

Đăng ngày 01 - 06 - 2020
100%

Ngày 29/05/2020, Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ VN xã Đồng Thịnh đã tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến xã, giai đoạn 2015-2020. Tham dự có đồng chí: Phạm Công Cúc, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ các tổ chức đoàn thể và đại biểu là những tấm gương điển hình tình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của xã về dự đông đủ.

Toàn cảnh hội nghị

Trong giai đoạn 2015 – 2020, cùng với việc nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong giai đoạn mới, phong trào thi đua trong toàn xã đã có những chuyển biến tích cực. Hội đồng thi đua khen thưởng của xã thường xuyên được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã triển khai được nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua thiết thực, vừa hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động lớn của cả nước, vừa gắn chặt với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong phong trào phát triển kinh tế, toàn xã trồng mới và trồng dặm được gần ha cây đồi rừng, nhiều hộ gia đình tích cực lao động sản xuất và có thu nhập hàng năm từ  triệu đồng. Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, hàng năm huy động 100% số trẻ trong độ tuổi ra lớp, tỉ lệ thi chuyển lớp, chuyển cấp đạt 100%. Có 12 thôn được huyện công nhận thôn văn hóa. Gần 700 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Các hộ nghèo được tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền cho vay đến nay trên 6,6 tỷ đồng. Cùng với đó, phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng an ninh cũng được triển khai đồng bộ, rộng khắp, phát huy tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, UBND xã đã tặng giấy khen cho các tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước xã Đồng Thịnh, giai đoạn 2015 – 2020. Đồng thời phát động phong trào thi đua trong giai đoạn mới và thông qua danh sách đại biểu đi dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp trên.

<

Tin mới nhất

Đảng bộ xã đồng thịnh tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XI, Khoá XII)(10/07/2020 9:05 SA)

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, khoá XXIII tổ chức hội nghị lần thứ 23(10/07/2020 9:01 SA)

Huyện đoàn Ngọc Lặc sơ kết 6 tháng đầu năm 2019(08/07/2020 3:33 CH)

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm(06/07/2020 10:48 SA)

HĐND huyện Ngọc Lặc làm tốt chức năng giám sát(06/07/2020 10:45 SA)

Hội nghị trực tuyến: Bồi dưỡng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...(06/07/2020 10:31 SA)

Huyện Ngọc Lặc hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025(06/07/2020 10:14 SA)

°