Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
353 người đã bình chọn
635 người đang online

Tài nguyên- Môi trường

100%

I. Tổ chức

1. Đồng chí: Lê Văn Định

Chức vụ: Trưởng phòng

SĐT: 0985.869.667

2. Đồng chí: Đỗ Mạnh Linh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

SĐT: 0984.633.998

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo); đo đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu.

°